Duurzame verpakkingen

PACKAGING.
DON’T WASTE IT!

Weggooien van onze, met liefde, geteelde producten en het gebruiken van onnodig verpakkingsmateriaal, vinden wij (een) zonde! Daarom zoeken we altijd de perfecte balans tussen product en verpakking.

Jaarlijks leveren de Best Fresh bedrijven samen miljoenen kilo’s verse groenten en fruit, daar voelen we ons verantwoordelijk voor. Onze natuurproducten dragen bij aan de gezondheid van onze consumenten. Tijdens de hele reis in de keten, willen we dat onze producten kwalitatief goed zijn en blijven. We kiezen voor duurzame verpakkingen die het product verrijken, zodat we onze milieu-impact laag houden. Ons doel om producten maar één keer te verpakken, is alleen haalbaar als we betrokkenheid en transparantie creëren in de gehele keten. Door onze krachten te bundelen kunnen we samen een grote impact maken. De passie voor groente en fruit is tenslotte wat ons verbindt

Doelstelling 1: Gewichtsreductie

Per 2025 is het totale gewicht van primaire en secundaire verpakkingen met dertig procent gereduceerd. Het ijkjaar voor de reductie is 2017 en wordt naar rato van het totaal aantal kilo verkochte groenten en fruit berekend.

De uitgangspunten voor het behalen van de gewichtsreductie zijn:

 • Een verpakking moet het product minimaal verrijken: verpakking weglaten als deze overbodig is;
 • Optimalisatie van bestaande verpakkingen;
 • De gewichtsreductie geldt voor alle soorten verpakkingsmaterialen;
 • Nieuwe (verpakkings-)concepten ontwikkelen;
 • Optimalisatie van het logistieke proces: een product wordt idealiter één keer in de keten verpakt.

Doelstelling 2: 100% Recyclebare verpakkingen

Al onze verpakkingen moeten per 2025 door het recyclingsysteem verwerkt kunnen worden en door de consument in één keer gescheiden kunnen worden.

Alle verpakkingen die om onze producten heen zitten zijn per 2025 volledig recyclebaar voor afvalverwerkers. Dat betekent ook dat de gebruiker van het product geen extra stap hoeft uit te voeren bij het juist afdanken van de verpakking. Aandachtspunten voor het behalen van 100% recyclebare verpakkingen zijn:

 • De verpakkingen bestaan per 2025 uit mono-materiaal, dat betekent bijvoorbeeld ook dat de verpakkingsetiket-combinatie uit eenzelfde materiaal moet bestaan.
 • Uitfaseren van de volgende materialen, aangezien deze lastig te recyclen zijn: zwart plastic, metalen, polystyreen (PS), polyvinyl chloride (PVC) en expanded polyethyleen (EPE).

Doelstelling 3: Verantwoord materiaalgebruik

“Als een product verpakt wordt, dan gebruiken we bij voorkeur materialen van duurzame, hernieuwbare bronnen of van gerecyclede materialen.”

De uitgangspunten voor het verantwoord materiaalgebruik, zijn:

 • 100% FSC/PEFC papier
 • 90-100% rPET als hoofdinput voor PET
 • Bio-based plastic en alternatieve materialen (mits het duurzamer is en uit een waste-stroom bestaat)
 • Geen biodegradable of composteerbare materialen (omdat deze materialen niet gerycled worden)
 • De wereld van verantwoord materiaalgebruik is nog volop in ontwikkeling, we zullen de laatste ontwikkeling op nauwe voet volgen.

Doelstelling 4: Interne en externe communicatie

Onze interne en externe stakeholders informeren over verpakkingen en de duurzaamheid hiervan.

 • Consumenten: op elke verpakking die bij de consument terecht komt zal per 2025 staan uit welk materiaal de verpakking bestaat, hoe duurzaam dit materiaal is en hoe deze vervolgens op de juist manier kan worden gerecycled. De consument is immers dé cruciale schakel om de cirkel van recycling rond te maken.
 • Onze collega’s: we zullen een beslisboom ontwikkelen om de keuze tot duurzame verpakkingen inzichtelijk te maken en te vergemakkelijken.
 • Klanten & leveranciers: samen met onze klanten en leveranciers blijven wij in contact om duurzame verpakkingen door de keten heen te ontwikkelen.

Wij staan altijd open voor vernieuwende concepten die aan onze doelstellingen en uitgangspunten bijdragen. Mocht u ideeën of vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op. 

Om dit allemaal nog eens rustig na te lezen kunt u ook hier onze factsheet downloaden

Download factsheet