Duurzaamheid als speerpunt

Waarde creëren voor huidige én toekomstige generaties

Best Fresh wil waarde creëren voor huidige én toekomstige generaties. Dit doen we door betrokken te zijn bij de gehele keten en duurzaamheid te verankeren in onze bedrijven. Ons duurzaamheidsbeleid rust op drie pijlers: Verantwoord Ketenbeheer, Goed Werkgeverschap en Duurzame Bedrijfsvoering.

Bekijk onze folder digitaal

Verantwoord ketenbeheer

De bij Best Fresh aangesloten bedrijven vermarkten zo’n 150 miljoen kilo verse groenten en fruit per jaar en opereren in het hart van de keten. Wij willen al onze partners in die keten duurzame waarde bieden. Daarom stellen wij bijvoorbeeld strikte eisen aan onze leveranciers op het gebied van kwaliteit, veiligheid, sociale standaarden en milieu. We kiezen bewust voor aanvullende keurmerken, zoals voor biologische en sociaal gecertificeerde producten. Zo nemen wij de verantwoordelijkheid over de goederen die wij verhandelen. We streven naar een meerwaarde in de keten en inspireren  consumenten om duurzaam te consumeren.

Goed Werkgeverschap

Op verschillende manieren geven wij blijk van Goed Werkgeverschap. Bijvoorbeeld door regelmatig de medewerkerstevredenheid te onderzoeken, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, veel aandacht te besteden aan een veilige werkomgeving en door medewerkers minimaal één keer per maand een Fresh Box met groenten en fruit aan te bieden.

Bij onze teeltbedrijven in Tanzania tonen wij Goed Werkgeverschap door onder meer gratis medische hulp en maaltijden aan te bieden en lokale scholen te ondersteunen. Samen met MVO Westland creëren wij binnen ons collectief passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Duurzame Bedrijfsvoering

Wij verduurzamen onze bedrijfsvoering door efficiency en innovatie. Wij maken gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie en aardwarmte. Bij onze logistieke dienstverleners is er veel aandacht voor efficiency, zijn de vrachtwagens uitgerust met zuinige Euro 6-motoren en hebben de chauffeurs een rijoptimalisatie-opleiding gevolgd.

Om voedselverspilling tegen te gaan, ondersteunen wij de Groente & Fruit Brigade, waar verse groenten en fruit verzameld worden voor Voedselbanken Nederland.

Best Fresh Foundation

In 2010 hebben medewerkers van de aangesloten bedrijven de Best Fresh Foundation opgericht. Deze ANBI-stichting biedt ondersteuning aan goede doelen en maatschappelijke initiatieven dichtbij huis. De steun wordt verdeeld over vier thema’s.

Meer over de Foundation