PACKAGING. DON’T WASTE IT!

Weggooien van onze, met liefde, geteelde producten en het gebruiken van onnodig verpakkingsmateriaal, vinden wij (een) zonde! Daarom zoeken we altijd de perfecte balans tussen product en verpakking.

Jaarlijks leveren de Best Fresh bedrijven samen miljoenen kilo’s verse groenten en fruit, daar voelen we ons verantwoordelijk voor. Onze natuurproducten dragen bij aan de gezondheid van onze consumenten. Tijdens de hele reis in de keten, willen we dat onze producten kwalitatief goed zijn en blijven. We kiezen voor duurzame verpakkingen die het product verrijken, zodat we onze milieu-impact laag houden. Ons doel om producten maar één keer te verpakken, is alleen haalbaar als we betrokkenheid en transparantie creëren in de gehele keten. Door onze krachten te bundelen kunnen we samen een grote impact maken. De passie voor groente en fruit is tenslotte wat ons verbindt.

Om de optimale balans te vinden tussen product en verpakking hebben de Best Fresh bedrijven (o.a. Valstar, Yex, Sous Fresh, Fruit World, Eminent en Bioworld) de handen ineen geslagen, want samen kom je verder en bereik je meer. Onze duurzame verpakkings-strategie bestaat uit 4 doelstellingen die we in 2025 behaald willen hebben:

  • Doelstelling 1: Gewichtsreductie: Per 2025 is het totale gewicht van primaire en secundaire verpakkingen met dertig procent gereduceerd. Het ijkjaar voor de reductie is 2017 en wordt naar rato van het totaal aantal kilo verkochte groenten en fruit berekend.
  • Doelstelling 2: 100% Recyclebare verpakkingen: Al onze verpakkingen moeten per 2025 door het recyclingsysteem verwerkt kunnen worden en door de consument in één keer gescheiden kunnen worden.
  • Doelstelling 3: Verantwoord materiaalgebruik: Als een product verpakt wordt, dan gebruiken we bij voorkeur materialen van duurzame, hernieuwbare bronnen of van gerecyclede materialen.
  • Doelstelling 4: Interne en externe communicatie. Onze interne en externe stakeholders informeren over verpakkingen en de duurzaamheid hiervan.

Deze duurzame verpakkingsstrategie is een belangrijk thema voor de duurzaamheidsstrategie van Best Fresh. Duurzame verpakkingen valt binnen onze duurzaamheidspijler verantwoord ketenbeheer, waarmee wij bijdragen aan het behalen van Sustainable Development Goal 12; Verantwoorde Consumptie en Productie.

Meer lezen over onze strategie voor duurzame verpakkingen? Neem dan vooral een kijkje op onze website (https://www.bestfreshgroup.com/nl/duurzame-verpakkingen), waar we ook een factsheet met de hoofdpunten hebben staan.

Wij staan altijd open voor vernieuwende concepten die aan onze doelstellingen bijdragen en aan onze uitgangspunten voldoen. Mocht u ideeën of vragen hebben, neem dan vooral contact op met: Martin van Rest (Packaging Manager, m.vanrest@valstar.nl) of Emma den Ouden (CSR Manager: emma.denouden@bestfreshgroup.com).

At Best Fresh, we care.

Deel via:

Terug naar overzicht